Programări: +373 22 837063, +373 60211160

Regulamentul concursului „Copiii văd lumea altfel!”, organizat de Centrul Medical „Oculus Prim”

Joi, 2 Mai 2019

Regulamentul concursului „Copiii văd lumea altfel!”, organizat de Centrul Medical „Oculus Prim”

Articolul 1. Organizatorul

Organizatorul concursului „Copiii văd lumea altfel!” este CM OculusPrim  „INCRUS” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str.Alexandru cel Bun 108/1, tel. 022/837063 fax 022/837060  / mob. 060211160 ,  denumită în continuare „Organizator”.

Articolul 2. Perioada de desfășurare a concursului

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 2.05-15.06 2019. Informațiile despre condițiile de participare vor fi publicate pe site-ul www.oculusprim.md.

Articolul 3. Dreptul de participare și eligibilitate

3.1. La acest concurs pot participa copii care poartă lentile de noapte cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani inclusiv, care vor fi repartizați pe două categorii de vârstă: 6-8 ani și 9-12 ani.

3.2. La solicitarea Organizatorului, participantul sau reprezentantul legal al acestuia va dovedi printr-un act de identitate corespunderea vârstei celei declarate, precum și identitatea participantului.

3.3. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmând ca modificările să intre în vigoare în termen de 24 de ore după prezentarea lor pe site-ul Organizatorului.

Articolul 4. Mecanismul de desfășurare a concursului

4.1. Concursul constă în acordarea posibilității de a participa pentru a câștiga premii tuturor pacienților Centrului Medical „Oculus Prim” care se încadrează în categoriile de vârstă anunțate mai sus.

4.2 Copiii vor descrie în versuri felul în care văd lumea după ce utilizează lentilele de noapte. Versurile trebuie să aparțină participantului.

4.3 Minorii trebuie să înregistreze în format video momentul în care recită poeziile, ulterior postând filmulețul pe contul personal de Facebook sau pe contul de Facebook al reprezentanților legali ai acestora.

4.4 Postarea trebuie să fie publică, pentru a putea fi distribuită și să includă etichetarea paginii oficiale „Oculus Prim” (https://www.facebook.com/OculusPrim/).

4.5 Fiecare copil poate expedia doar o singură înregistrare video.

4.6. Vor fi admise în concurs doar operele care vor fi expediate și la adresa electronică office@oculusprim.md, cu indicarea în mesaj a numelui și a prenumelui, a vârstei, a locului de trai al participantului și a datelor de contact.

4.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs înregistrarea video care:

- are caracter violent, obscen sau ofensator,

- poate aduce prejudicii de orice gen cuiva

- promovează discriminarea

- versurile recitate de concurent nu aparțin total sau parțial acestuia.

4.8 Data limită de prezentare a video-ului este 15 iunie 2019, ora 17:00.

4.9 Desemnarea câștigătorilor va avea loc în data de17 iunie, ora 12.00, în mod aleatoriu, cu utilizarea platformei random.org.

4.10 Vor fi aleși câte 3 câștigători pentru fiecare categorie de vârstă, numele și prenumele lor fiind anunțate pe pagina de Facebook a Centrului Medical „Oculus Prim”.

4.11 Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi secvențele video ale tuturor participanților în concurs în scopuri publicitare, precum și dreptul de a le multiplica.

Articolul 5. Premiile concursului „Copiii văd lumea altfel!”

5.1. Câștigătorii concursului, desemnați pentru ambele categorii de vârstă, vor primi următoarele premii:

1. Primul selectat – voucher „Crafti” în valoare de 500 de lei + soluție multifuncțională pentru îngrijire și container pentru păstrarea lentilelor

2. Al doilea selectat – voucher „Crafti” în valoare de 400 de lei + soluție multifuncțională pentru îngrijire și container pentru păstrarea lentilelor

3. Al treilea selectat – voucher „Crafti” în valoare de 300 de lei + soluție multifuncțională pentru îngrijire și container pentru păstrarea lentilelor

4. Suplimentar, la următoarea consultație toți participanții la concurs vor beneficia de o surpriză din partea Centrului Medical „Oculus Prim”.

5. Premiile trebuie ridicate în termen de 10 zile de la data anunțării câștigătorilor.

Articolul 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1. Prin participarea la concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul participantului și al reprezentantului legal al acestuia cu clauzele Regulamentului.

6.2. Prin participarea la concurs, fiecare participant sau reprezentant legal al acestuia își dă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la:

a) colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal oferite în legătură cu participarea la Concurs

b) să fie contactați, în caz de necesitate, în legătură cu desfășurarea concursului.

6.3. Organizatorul concursului va păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal obținute în legătură cu desfășurarea concursului. Organizatorul le va utiliza și le va face publice doar în limitele stabilite de prezentul Regulament.

Articolul 7. Clauze finale

7.1. Organizatorul are dreptul de a refuza onorarea premiilor sau de a pretinde returnarea premiului oferit în cazul în care acesta a fost obținut prin fraudă sau în cazul în care participarea la concurs a avut loc fără respectarea dispozițiilor acestui Regulament.

7.2. Prin participarea la concurs participanții și reprezentanții legali ai acestora sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele, imaginile video expediate de aceștia, fotografiile acestora realizate în momentul recepționării premiilor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.

7.3. Prin participarea la concurs, participantul garantează că deține toate drepturile de autor asupra versurilor recitate și asupra înregistrării video prezentate în cadrul concursului, că acestea nu încalcă drepturile terților și nici o terță persoană nu deține vreun drept asupra acestora. În acest sens participantul și reprezentantul legal al acestuia sunt responsabili atât față de terți, cât și față de organizatorul concursului, de consecințele directe sau indirecte care pot apărea în legătură cu încălcarea prezentei prevederi.